Öppen stad allas ansvar

Stockholmslöftet är ett initiativ som Visit Stockholm tar tillsammans med Svensk Handel, Visita, City i Samverkan och Fastighetsägarna. Det är också något som Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan ställt sig bakom som ambassadör.

Stockholmslöftet handlar om individuellt beteende och gemensamt värdskap. Resenärer som håller avstånd i T-banan. Badsugna som visar respekt på stranden. Hemmavärdar som flyttar ut festen i friska luften. För att inte tala om alla krögare, handlare, hotellägare, museianställda och andra entreprenörer som jobbar för att skapa säkra och välkomnande miljöer i Covid-19-tider. Tillsammans tar vi ansvar för att hålla vår stad öppen och levande i sommar.

stockholmsloftet.se

Månadsmöte måndag 3 augusti kl 18

Hela föreningen är välkommen till ett digitalt möte där vi kan stanna kvar hemma men träffas ändå. En länk til digitala verktyget Zoom är mailad i personlig kallelse till medlemmar. Vi berättar om Hållbart & Lustfyllt Gamla stans pågående projekt och bollar sedan idéer för Gamla stans bästa.

Program
18.00 – 18.15 Mingel och instruktioner för de som inte är vana vid verktyget zoom.
18.15 – 18.20 Kort genomgång från styrelsen.
18.20 – 19.00 Projektgrupperna berättar om status för de viktigaste projekten just nu och hur de realiseras under hösten.
– Sommaren som varit och Stockholmslöftet
– Klottersanering
– Fototävlingen
– Stockholms blodbad
– Julbelysning
– Marknad i Gamla stan och andra utomhusevenemang
– Samarbete med Visit Stockholm
– Fastighets-datalabbet
– Instagram och andra digitala funktioner i H&Ls regi
19.00 – 19.30 Alla: Öppen diskussion kring dagsläget; hur håller vi kontakt och hjälper de som behöver stöd? Planer framåt, tips och idéer för en levande stadsdel.

Sommar i Gamla Stan 2020

På lördag 4 juli hälsar Hållbart & Lustfyllt omvärlden välkommen till Sommar i Gamla Stan 2020 – på ett säkert sätt. Det sker under devisen Sommar i Gamla Stan 2020 i en annons i  SödermalmDirekt och ÖstermalmDirekt.

I SödermalmDirekt finns även en annons om fototävlingen ‘Sommaren 2020 i Gamla Stan’ samt mindre annonser från företagare i Gamla Stan.

Hjälp oss gärna sprida information om dessa initiativ i sommar.

Klicka på bilderna om du vill ha större version.

Du är också välkommen att högerklicka på de tre bilderna nedan för att spara ned dem, om du vill använda dem för att enkelt informera vidare
(de inlagda bildern är nu större, läs: bättre kvalitet).

Fototävling: Sommaren 2020 i Gamla Stan

Nu utlyser vi en fototävling så att fler ska uppleva alla fantastiska restauranger, mysiga caféer, våra skickliga hantverkare, alla små familjägda butiker med sitt ofta unika sortiment och konstgallerierna som ständigt har olika utställningar. Eller varför inte våra världsunika muséer, kyrkor och torg? Låt kreativiteten flöda och hemestra i våra kulturhistoriska kvarter och kullerstensbelagda gränder.

Tävlingstemat är Sommaren 2020 i Gamla Stan. Första pris är 5 000 kr, andra pris 3 000 kr och tredje pris 2 000 kr.

Så här går det till:

  • Mejla högst tre bilder som tagits under juli månad på totalt 25 MB till foto@gamlastanisamverkan.se.
  • Alternativt postas bilderna till Direktpress, Box 5290, 102 46 Stockholm. Märk kuvertet: Fototävling i Gamla Stan.
  • Skriv ditt namn, mobilnummer/mejladress, adress samt en kort motivering varför du valt just dina motiv.

Fototävlingen arrangeras av Samfundet S:t Erik, Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan och StockholmDirekt. Tävlingen pågår till 31 juli 2020 och resultat meddelas i augusti. Eventuell vinstskatt betalas av vinnare.

Juryn, som består av representanter för arrangörerna, utser de tre vinnarbilderna. Juryns beslut kan inte överklagas. Arrangörerna
förbehåller sig rätten att publicera insända bilder i sina kanaler utan ersättning i samband med tävlingen och till och med oktober 2020.

Stadsmuseet deltar genom att granska inkomna material och kommer eventuellt att förvärva ett urval fotografier enligt Stadsmuseets riktlinjer för insamling. Samfundet S:t Erik förbehåller sig rätten att utan ersättning publicera de premierade bilderna i sin kommande årsbok.

Välkomna – vi ses i gränderna!

Månadsmöte, måndag 1 juni

Det här månadsmötet ses vi digitalt i stället för på Tryckeriet, precis som förra månaden. Vi som vill avslutar mötet med allsång på Stortorget klockan 19.40 (Stockholmsvisor – 2 meters-regeln gäller, max 50 pers)

Tid: Måndag 1 juni, klockan 18.00 – 20.00
Plats: Digitala verktyget Zoom, se länk i personlig kallelse till medlemmar

Nu gör vi ett nytt försök med hela föreningen och bjuder in till ett digitalt möte där vi kan stanna kvar hemma men träffas ändå. Vi berättar om de vikigaste projekten för Hållbart & Lustfyllt och bollar sedan idéer för Gamla stans bästa.

Program:
18.00 – 18.15 Mingel och instruktioner för de som inte är vana vid verktyget zoom.
18.15 – 18.20 Kort genomgång från styrelse.
18.20 – 19.00 Projektgrupperna berättar om status för de viktigaste projekten just nu och hur de realiseras under sommar och höst.
– Klottersanering
– Marknad i Gamla stan och andra utomhusevenemang
– Samarbete med Visit Stockholm
– Fastighets-datalabbet
– Instagram och andra digitala funktioner i H&Ls regi
19.00 – 19.30 Alla: öppen diskussion kring dagsläget; Hur håller vi kontakt och hjälper de som behöver stöd? Planer framåt, tips och idéer för en levande stadsdel.
19.40 – 20.00 Allsång på Stortorget med 2 meters regeln, max 50 pers; Stockholmsvisor.

Kallelse till Årsstämma 13 maj kl 18.00

Medlemmar i Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan kallas till årsstämma den 13 maj, klockan 18.00. Stämman kommer att hållas via det digitala mötesverktyget Zoom. Länk för att delta i mötet skickas ut via mail.

Årsberättelse/årsbokslut för räkenskapsåret 2019 i länken nedan:

Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 (1)

Dagordning för årsstämman i länken nedan:

Dagordning för årsstämma 2020-05-13 Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan


Gamla Stan 28/4 2020

Valberedningens förslag till styrelse för Hållbart&Lustfyllt Gamla Stan

Omval 2 år tom 2022
Henric Millde, ordförande
Emma Ceder
Marta Bohlmark (suppleant)
Elisabeth Ljunggren
Dennis Ehn (suppleant)
Joel Eriksson

Nyval 1 år tom 2021
Lars-Åke Fredberg
Per Malmberg
Aja Westman
Ola Lidfeldt (suppleant)
Klas Helmerson

Revisor Nauli Björkegård, omval 1 år

Valberedningen har bestått av Lotta Rajalin, Sammankallande och Carina Eneroth

Corona/covid-19: samtliga planerade sammankomster flyttas fram. Årsmötet hålls digitalt.

Hållbart & Lustfyllt Gamla stan ställer tills vidare in alla möten förutom årsmötet, så också kommande månadsmöte 30/3 (Aprilmötet) på Tryckeriet.

Årsmötet den 13e maj hålls via Zoom, separat inägg kommer senare.

Klädbytardagen som vi skulle arrangera i samverkan med Nobel Prize museum och Naturskyddsföreningen kommer inte att bli av, inte heller Kulturnatten 18/4.

Projektgrupperna fortsätter sitt arbete och håller kontakt via mail och digitala plattformar.

Vi uppmanar er alla att ta hand om varandra. Tänk efter vilka i din omgivning som är ensamma och kanske behöver en hjälpande hand. Sätt till exempel upp ett anslag i din port med erbjudande om att eventuellt behövande granne kan höra av sig och få hjälp med till exempel mat eller medicininköp.

Måndagsmöte 2 mars – Workshop

När: Måndag 2 mars, klockan 18.00 – 20.00
Var: Tryckeriet, Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6

Klädbytardag
Vi startar kvällen med att presentera Hållbart & Lustfyllt Gamla Stans pågående arbete i projektgrupperna; Logistik, Turism, Företag och Fastigheter. Kultur & Evenemangsgruppen berättar sedan om vår samverkan med Nobelprizemuseum vid Naturskyddsföreningens Klädbytardag den 28 mars.

Kulturnatten
Lördag den 18 april har vi bokat Bergmansalen på Mäster Olofsgården mellan 18.00 – 24.00 och utannonserat en utställning under namnet “Hållbart och Lustfyllt Gamla Stan – Våra Drömmar Stad”. Samma kväll klockan 19.00-19.20 har vi scenen på Mäster Olofsgårdens innergård där vi
visar föreställningen “Rännstensungar och andra barn i Gamla stan genom tiderna”.

Workshop
Som en förberedelse inför kulturnatten 18/4 håller vi sedan en Workshop med temat; Hur ser vårt arbete ut i föreningen för att förvandla Gamla stan till en hållbar stadsdel?

Innehåll i Workshop: Visuell presentation av fokusfrågor för projektgrupperna, våra samverkanspartners och evenemang, forskningsprojekt, Globala målen, kartor, filmer och printat
material med mera.

Välkommen!

Årsstämma Hållbart & Lustfyllt Gamla stan – onsdag 13 maj kl 18, Salongen, Svartmangatan 6

Varmt välkomna till åsstämman.
Vi håller till i Salongen som ligger till vänster om portalen Svartmangatan 6.

Skriftlig kallelse, verksamhetsberättelse, bokslut och föredragningslista samt valberedningens förslag mejlas till alla medlemmar senast femton dagar före stämman och kommer finnas tillgängliga på hemsidan.

Motioner
Medlemmar har rätt att avge motioner. Styrelsen har rätt att avge förslag. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före stämman. Styrelsens förslag och yttranden över motioner ska finnas tillgängliga på hemsidan senast 15 dagar före stämman. Rösträtt och beslutsförhet på årsstämman.

Stämman är beslutsför när femton av de röstberättigade är närvarande.