PRESS

Läs om aktuell situation i Gamla Stan – Hållbart & Lustfyllt Gamla stan i Samverkan mot klotter – Ett nytt samarbete mellan fastighetsägare, näringsidkare, lokala föreningar och andra intressenter ska göra att Gamla stan blir trivsammare, renare och tryggare – Plogginglopp – Hantverksvandringar

Namn Beskrivning
DN.se Tomt och öde i Gamla Stan när turisterna uteblir
Mitt i Stockholm Uppmaningen: Turisterna är borta – ge Gamla Stan en chans!
Mitt i Gemensam upphandling av klottersaneringstjänst-Samverkan
Sthlm direkt Plogginglopp i Gamla Stan – MO och H&L i samverkan
Hantverk Hantverksvandringars hemsida
Facebook Lars Epstein på möte med Hållbart & Lustfyllt
Trygg Söderandan – Trygg i Gamla Stan
   
http://www.stockholm.se/gangstrak