Årsmöte: Hållbart & Lustfyllt 22 maj, klockan 18.00 Salongen i Mäster-Olofsgården

Välkommen till årsstämma! 

Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan håller årsstämma för föreningens medlemmar, onsdag 22 maj, klockan 18.00. Plats: Salongen i Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6. 
Smörgås och dricka serveras.

Morgonmöte: Gamla Stan i Samverkan: tisdag 21 maj, kl 08.30 – 09.30

Välkomna till möte med Gamla Stan i Samverkan!
Tid: Tisdag 21 maj, Kl. 08.30 – 09.30 Plats: Under Kastanjen, Brända tomten, Kindstugatan 1 
Vid förra mötet berättade Lars Åke Fredberg från Gamla stans cykel och Carina Eneroth från Skomakeriet framåt om den nystartade föreningen Hantverksvandringar. Vi talade vidare om olika strategier för att kommunicera ut Gamla stans aktiviteter och pärlor på nya och spännande sätt och avslutade med en diskussion/brainstorming kring detta.
Denna gång berättar Annu Cullblad från Blå Gungan om Österlånggatans företagarförening och Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan informerar om Loppis/marknad på Storkyrkans gård/Börsparken den 2:a juni.
Dessutom blir det som vanligt diskussioner kring stadsmiljöfrågor, bla klottersanering.