Arbetsgrupper

Inom Hållbart & Lustfyllt finns sex arbetsgrupper: Företag, Fastighet, Turism, Kultur & Evenemang, Digitalisering och Kommunikation. Varje arbetsgrupp arbetar med flera olika projekt för att vidareutveckla något i Gamla Stan eller stötta denna utveckling. Arbetsgrupper och projekt träffas kontinuerligt för att informera, stämma av och driva sina projekt framåt. På respektive arbetsgrupps sida kan du läsa mer om vad gruppen fokuserar på och aktuella projekt.