Årsstämma Hållbart & Lustfyllt Gamla stan – onsdag 13 maj kl 18, Salongen, Svartmangatan 6

Varmt välkomna till åsstämman.
Vi håller till i Salongen som ligger till vänster om portalen Svartmangatan 6.

Skriftlig kallelse, verksamhetsberättelse, bokslut och föredragningslista samt valberedningens förslag mejlas till alla medlemmar senast femton dagar före stämman och kommer finnas tillgängliga på hemsidan.

Motioner
Medlemmar har rätt att avge motioner. Styrelsen har rätt att avge förslag. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före stämman. Styrelsens förslag och yttranden över motioner ska finnas tillgängliga på hemsidan senast 15 dagar före stämman. Rösträtt och beslutsförhet på årsstämman.

Stämman är beslutsför när femton av de röstberättigade är närvarande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *