Om oss

Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan är en ideell förening som verkar för ett hållbart samhälle genom konkreta aktiviteter. Vi vill skapa en stadsdel som lever upp till miljömålen i Agenda 2030 och De globala målen.
 
Organisationen är medlemsdriven av personer som bor i eller är verksamma i Gamla stan: företag, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, föreningar, staden, museer, kyrka, skola och förskola. Kort sagt, alla som är intresserade av ett hållbart samhälle och har någon anknytning till Gamla Stan.
 
Föreningen bildades 2018 kring ett köksbord på Kindstugatan i Gamla Stan av ett gäng engagerade boende som ville arbeta för ett hållbar och lustfylld stadsdel för nuvarande och framtida generationer.
 
Vi ses på månadsmöten och i arbetsgrupper
På våra månadsmöten ges information från styrelsen och arbetsgrupperna berättar om läget för olika projekt. Vi bjuder in gäster som vi gärna samverkar med, exempelvis politiker, tjänstemän och andra intressanta personer. Mötet brukar avslutas med en öppen diskussion om dagsläget och planer framåt, tips och idéer för en levande stadsdel.
 
Pandemin har gjort att vi sedan mars 2020 har möten via Zoom. När det är möjligt återgår vi till att ses i Mäster Olofsgårdens lokaler på Svartmansgatan 6, där också något att äta och dricka serveras.

Arbetsgrupperna träffas kontinuerligt för att driva sina projekt framåt. Nuvarande grupper är Kultur & Evenemang, Företag, Fastigheter, Turism, Digitalisering och Kommunikation.

För dig som älskar Gamla Stan och vill göra skillnad
Gamla Stan är en historisk stadsdel i ständig förändring. Vill du vara med och arbeta för en social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och en lustfylld utveckling? Bli medlem och en pådrivande kraft till förändring!

Styrelse 2021
Fram till extrastämma för fyllnadsval 7 oktober består styrelsen av Pia Forsström (ordförande, sekreterare) och Joel Eriksson (vice ordförande, kassör).

Stadgar Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan

Enkel kommunikations- och organisationsstrategi

 
Föreningen har postadress: Hållbart & Lustfyllt Gamla stan, c/o Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, 111 29  Stockholm