Fastigheter

Gruppen vänder sig till boende, bostadsrättsföreningar och fastighetsägare i Gamla stan. Henric Millde är sammankallande. Vill du vara med? Kontakta gruppen via fastigheter@gamlastanisamverkan.se.
Fastighetsgruppen är värd för ett antal projekt: bättre logistik i Gamla Stan, klottersanering, julbelysning samt arbete med byggnadsvård. Vi engagerar oss i arbetet med bättre energianvändning i Gamla Stans fastigheter. Vi arbetar också med att ta fram en digital tvilling av Gamla Stan och samarbetar kring ett öppet fastighetsdatalabb för att stödja stadsdelens fastigheter. En del av arbetet sker i samarbete med andra grupper inom Hållbart & Lustfyllt.

Klottersanering

Gruppen har jobbat i nära samverkan med Fastighetsägare, staden och Stadsholmen kring förebyggande och sanering av klotter.

Förslag från arbetsgruppen – Mindre klotter / skräp och bättre logistik i Gamla stan – inom föreningen ”Hållbart & Lustfyllt Gamla stan”.

Vi tror på omedelbar sanering. Det ska inte finnas någon plats i Gamla Stan där klotter får fotfäste.

Sanering bör ske med metoder anpassade för underlagen med hållbar teknik som utvärderats av exempelvis Stadsholmen, en viktig fastihetsägare i Gamla stan. Man bör omedelbart avlägsna klotter, medan återputs och återfärgning kan avvakta lämplig årstid. Inom klotterprojektet vill vi hålla oss uppdaterade om och sprida information om de bästa metoderna, möjliga entreprenörer samt stödja fastighetsägare som vill undersöka möjligheterna att gemensamt upphandla sanering av flera fastigheter vid samma tillfällen.

Ronderingar i klottergruppens regi gör det möjligt att följa klotteraktivitet.

Logistik

Logistikgruppen arbetar med frågor som rör bättre logistik: transport av varor, tjänster och människor i den speciella miljö som är Gamla Stan. Per Malmberg är sammankallande för projektet. Vill du vara med? Skicka ett mail till logistik@gamlastanisamverkan.se.

Målet för logistikgruppens arbete är Hållbar och effektiv distribution av varor, människor och tjänster genom att

  • Öka andel varudistribution med små, gärna elektriska fordon
  • Minska andelen transporter med tunga fordon >3,5 ton
  • Effektiv hantering av sopor och returer

Logistikgruppen samarbetar med Trafikkontoret och med forskare. Vi har medverkat i EU-projekt som engagerar städer med medeltida stadskärnor för att uppnå de globala målen. Vi vill fortsätta att bidra genom att ta fram underlag för beslut genom våra olika nätverk, i samverkan med staden. Modern teknik är spännande och vi ser gärna en testbädd i Gamla stan för att prova fram nya innovativa tekniker, exempelvis geostaket.

Läs mer om Logistik i Gamla stan