Företag

Gruppen Företag samlar företag och företagare i Gamla stan. Det kan vara hantverkare, butiker, caféer, barer och restauranger, museer, mataffärer, kommunala och statliga organisationer. Målet är att genom samverkan skapa förutsättningar för en stadsdel med hållbara produkter och tjänster.

Sammankallande i projektgruppen Företag är Lars-Åke Fredberg. Vill du vara med? Skicka ett mail till foretag@gamlastanisamverkan.se.

Vi samverkar med Trygg i Gamla Stan/Söderandan, lokala företagarföreningar, myndigheter och förvaltningar och övriga projektgrupper i Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan.

Företagsgruppens övervägande fokus är Coronapandemins konsekvenser för företag i Gamla Stan samt satsningar för att locka hit besökare.

Samordning och planering kring julbelysning och Jul i Gamla Stan pågår för närvarande.

Andra frågor på vår agenda är cykelparkering, logistik och leveranser, sophämtning samt trygghet och säkerhet.