Företag

Gruppen Företag samlar företag och organisationer i Gamla stan. Det kan vara hantverkare, butiker, caféer, barer och restauranger, museer, mataffärer, kommunala och statliga myndigheter. Målet är att genom samverkan skapa förutsättningar för en stadsdel med hållbara produkter och tjänster. Sammankallande i arbetsgruppen Företag är Lars-Åke Fredberg. Vill du vara med? Skicka ett mail till foretag@gamlastanisamverkan.se.

Företagsgruppens  fokus är Coronapandemins konsekvenser för företag i Gamla Stan samt gemensamma satsningar för att locka besökare.

I år har vi fokus på stöd till verksamheter i stadsdelen baserat bland annat på jämförande statistik 2019/2020. E-handel och logistik (leveranser och sophämtning) är andra viktiga områden. Samordning och planering kring julbelysning 2021 och Jul i Gamla Stan pågår också. En grundläggande fråga på agendan är trygghet och säkerhet.

Vi samverkar med Trygg i Gamla Stan/Söderandan, myndigheter, förvaltningar och övriga projektgrupper i Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan.

Våra projekt

  • E-handel
  • Marknader
  • Statistik 2019/2020
  • Julgranar 2021