Fastigheter

Gruppen samlar; BRF.er, mindre och större fastighetsägare i Gamla stan. Vill du vara med? Johan Westman är sammankallande. Kontakta gruppen på fastigheter@gamlastanisamverkan.se

 

Klottersanering

Gruppen har jobbat i nära samverkan med Fastighetsägare och staden kring nedskräpning och klotter. Resultatet har blivit ett förslag till ”Gemensam upphandling av klottersanreringstjänster” 

Förslag från arbetsgruppen – Mindre klotter / skräp och bättre logistik i Gamla stan – inom föreningen ”Hållbart & Lustfyllt Gamla stan”

Vi tror på omedelbar sanering och kostnadsutjämning

Förslag: Stockholm stad bjuder genom Stadsholmen in övriga fastighetsägare i Gamla stan till gemensam upphandling av klottersaneringstjänst. Samtliga fastigheter, trafikanordningar och andra installationer

Fördelar: Det ska inte finnas någon plats i Gamla Stan där klotter får fotfäste.

Förslag till nästa steg: Arbetsgruppen undersöker förutsättningarna för att övriga, mindre fastighetsägarna ska kunna representeras av “Fastighetsägarna – Gamla stan” som grupp.