Grönska & Offentliga rum

Junotäppan är ett av de första områdena som Gamla stanbor har samlats kring för att skapa ett gott offentligt liv. Många fler platser behöver väckas till liv. Vill du vara med? Marta Böhlmark och Anna Anderson är sammankallande.

Stadens offentliga rum – gator, torg och andra allmänna platser – utgör en av Stockholms största och viktigaste tillgångar. De utgör en arena för stadens grundläggande syfte: möten mellan människor för utbyte av idéer, kultur, varor och tjänster. När staden växer delar fler människor på de offentliga rummen, vilket ökar möjligheten till interaktion. Det krävs varsamma avvägningar för att nyttan av detta ska gagna så många som möjligt.

Offentliga rum rymmer ett flertal komplexa system och nätverk, både lokala och strategiska, byggda och naturliga miljöer och funktioner. Det är vi människor och hur vi använder de offentliga rummen som väver samman allt detta till en helhet. Oavsett om vi rör på oss – med eller utan fordon – eller om vi vistas i det offentliga rummet, är vi i någon utsträckning en del av stadslivet. Ett attraktivt offentligt rum är produkten av många faktorer: stadens form, skala och blandning av funktioner, arkitektur, konst, grönska, flöden av människor och gods med mera.