Kallelse till Årsstämma 13 maj kl 18.00

Medlemmar i Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan kallas till årsstämma den 13 maj, klockan 18.00. Stämman kommer att hållas via det digitala mötesverktyget Zoom. Länk för att delta i mötet skickas ut via mail.

Årsberättelse/årsbokslut för räkenskapsåret 2019 i länken nedan:

Räkenskapsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 (1)

Dagordning för årsstämman i länken nedan:

Dagordning för årsstämma 2020-05-13 Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan


Gamla Stan 28/4 2020

Valberedningens förslag till styrelse för Hållbart&Lustfyllt Gamla Stan

Omval 2 år tom 2022
Henric Millde, ordförande
Emma Ceder
Marta Bohlmark (suppleant)
Elisabeth Ljunggren
Dennis Ehn (suppleant)
Joel Eriksson

Nyval 1 år tom 2021
Lars-Åke Fredberg
Per Malmberg
Aja Westman
Ola Lidfeldt (suppleant)
Klas Helmerson

Revisor Nauli Björkegård, omval 1 år

Valberedningen har bestått av Lotta Rajalin, Sammankallande och Carina Eneroth

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *