Kallelse till Årsstämma torsdag 27 maj kl 18

Kallelse till Årsstämma torsdag 27 maj kl 18
Välkommen till Hållbart & Lustfyllt Gamla Stans årsstämma torsdag 27 maj kl 18.

Stämman hålls via Zoom. Länk för att delta i mötet finns i den kallelse som mejlas till alla föreningens medlemmar.

Föredragningslista
 1. Mötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande vid stämman
 4. Val av protokollförare
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare
 6. Beslut om stämmans stadgeenliga sammankallande
 7. Godkännande av föredragningslistan
 8. Godkännande av stadgeändringsförslag
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut
 10. Revisorernas berättelse
 11. Fastställande av balans- och resultaträkning
 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 13. Beslut om antal ledamöter i styrelsen
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av övriga styrelseledamöter
 16. Val av revisor
 17. Val av valberedning
 18. Fastställande av medlemsavgifter för fysiska och juridiska medlemmar under närmast följande kalenderår
 19. Beslut i anledning av motioner och förslag till stämman
 20. Verksamhets- och budgetrapport från pågående verksamhetsår
 21. Övriga frågor
 22. Mötet avslutas

Mötesunderlag

Mötesunderlag finns i nedanstående länkar:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *