Logistik

Bättre logistik och mobilitet i Gamla Stan                                                                                                    Logistikgruppen inom föreningen Hållbart & Lustfyllt Gamla Stan arbetar med frågor som rör transport av varor, tjänster och människor i den speciella miljö som är Gamla stan utgörs av. Per Malmberg är sammankallande för gruppen. Vill du vara med? Skicka ett mail till logistik@gamlastanisamverkan.se så berättar vi mer.

Miljontals turister från Sverige, Norden och resten av världen uppskattar den speciella charm som byggnader, butiker, serveringar, hantverkare och gamla kullerstensgator tillsammans skapar. Fler än 3000 personer bor på ön och tiotusentals har sina arbetsplatser här. De som bor i Gamla stan känner sig lyckligt lottade på den lilla ön mellan Saltsjön och Mälaren. På samma sätt uppskattar företagare och andra verksamma den fina atmosfären och det centrala läget.

Tunnelbana och linjetrafik med bussar gör att det finns god tillgång till kommunala transportmedel för de som sedan väljer att ta sig in i den medeltida stadskärnan till fots. Det är inte lika lätt att transportera gods och och ta sig fram med bil. Gatunätet i Gamla stan är inte anpassat för dagens distributionssystem av varor. De boende och företagare som behöver använda sina bilar har svårt att ta sig fram. Antalet parkeringsplatser är av geografiska skäl starkt begränsade. Hantverkare har svårigheter att forsla sina verktyg tillräckligt nära platsen där de skall arbeta.

Det finns system för hantering av hushållsavfall och återvinningsstationer för hushållssopor, men många som bor och verkar här har inte tillgång till fordon som kan forsla grovsopor till återvinningscentraler. Orsaken till att det ser ut så här är att Gamla stan har kvar större delen av sitt medeltida vägnät som idag ska fungera för alla typer av moderna transporter.

Turister är ett välkommet inslag i gatubilden och en inkomstkälla för många företag i Gamla stan, men i den mån de bussas in från kryssningsfartyg för kortare besök uppstår problem med parkering och avgaser från bussarna. Näthandeln kommer att öka starkt och varorna behöver distribueras till kunderna vid fler tider än vad som är tillåtet idag, i synnerhet om det rör sig om matvaror.

Man kan tänka sig olika modeller för varutransport. Enligt en modell lastas ett fordon med varor från en leverantör som sedan distribueras till många kunder. Ju större lastfordon desto fler kunder kan betjänas av ett fordon. I en annan modell lastas ett fordon med alla varor som behövs av en viss kund. Om kunderna inte behöver stora godsvolymer varje dag kan fordonen vara ganska små. I första modellen är kedjan leverantör kund enkel, i andra modellen krävs omlastningsstationer nära kunden. Verkligheten är mer komplex, men det finns en ökad uppmärksamhet på frågan om hur varor kan distribueras mer effektivt och miljömässigt acceptabelt ”the last mile”, i synnerhet till kunder i täta stadskärnor.

Det finns några områden som vi särskilt intresserar oss för i Logistikgruppen;
– Ökad andel av varudistribution med små fordon, gärna elektriska. Det kan innebära ökade kostnader, men möjliggör ökade tidsramar för distribution. Stora lastbilar kommer att behövas även i inre Gamla stan, som vid renovering av hus, eller för leverans av tung utrustning. Det är att föredra att använda mindre fordon är det att föredra, med hänsyn till den negativa inverkan tunga fordon kan ha på miljö, byggnader och övrig trafik. Tunga lastfordon (mer än 3,5 ton) bör därför endast få tillgång till de inre delarna av gamla stan efter dispens. Ansökningar om dispens ger också möjlighet att bedöma förutsättningar för övergång till mindre fordon. En möjlighet att underlätta för övergång till mindre fordon är att bättre utnyttja vattenvägar, till exempel för att transportera turister i stället för att använda bussar men också för att hämta grovsopor.

– De som bor och verkar i Gamla stan bör få reglerad (och begränsad) tillgång till inre delar av Gamla stan för att hämta och lämna personer och varor. Gamla stans inre delar blir därför inte tillgänglig för fordon utan dispens, förutom under några timmar per dag som idag. Olika system kan tänkas, inklusive så kallad geofencing, flyttbara fysiska hinder eller kameror som registrerar fordons registreringsskyltar.
Logistikgruppen samarbetar med trafikkontoret och med forskare. Vi har medverkat i EU-projekt som engagerar städer med medeltida stadskärnor för att uppnå de globala målen. Vi vill fortsätta att bidra genom att ta fram underlag för beslut genom våra olika nätverk, i samverkan med staden. Vi tycker att modern teknik är spännande och ser gärna en testbädd i Gamla stan för att prova fram nya innovativa tekniker. Allt för att hitta bättre sätt att modellera flöden av logistik och mobilitet. Och varför inte gå hela vägen och skapa en “digital tvilling” för att på så sätt skynda på utvecklingen mot en hållbar stad?