Mars månadsmöte: presentationer och Trygg-protokoll

Mars månadsmöte: presentationer och Trygg-protokoll

På mars månadsmöte berättade Malin Myrin, chef för Kulturmiljöenheten, och byggnadsantikvarie Lena Lundberg om Stadsmuseets arbete med specifikt fokus på Gamla Stan.

Kort information gavs också om läget för Hållbart & Lustfyllts pågående arbete. Här kan du ladda ned båda presentationerna: Om Stadsmuseet och Hållbart & Lustfyllt. samt mötesanteckningar från Trygg i Gamla Stan-möte 16 februari.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *